Contacte

Şeful DÎTS

Ştirbu Vitalie

Preşedintele Consiliului de Etică al DÎTS

telefon: 0247-2-27-48, 078070000

e-mail: vitalie.stirbu@gmail.com

Şef adjunct DÎTS

Cojocaru Rodica

telefon: 0247-2-29-33, 079412155

e-mail: cojocarurodica@mail.ru 

Şef Centru metodic

Gumen Galina

telefon: 0247-2-26-98, 079412145

e-mail: gumengal@mail.ru

Contabilitatea

Pşenicnîi Aurelia

telefon: 0247-2-29-08

e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru

Resurse umane
Chirtoagă Maria Secretarul Consiliului de Etică al DÎTS telefon: 0247-2-56-58, 079412100e-mail: chirtoagamaria@gmail.com
Serviciul Asistenţă Psihopedagogică

Costaş Veronica

telefon: 0247-2-24-02069235173

e-mail: sapbriceni@gmail.com 

 


Ne poți găsi mult mai ușor