martie
12
2020
În atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţământ, cadrelor didactice, angajaţilor, elevilor/copiilor şi părinţilor!

În atenţia conducătorilor instituţiilor de învăţământ, cadrelor didactice, angajaţilor, elevilor/copiilor şi părinţilor!

În scopul prevenirii răspândirii epidemiei virusului COVID-19 a fost suspendat procesul educațional în instituții de învăţământ în perioada 11-23 martie 2020. În acest context se recomandă: a monitoriza zilnic starea sănătății în rândul elevilor/copiilor; a propune elevilor utilizarea eficientă a timpului prin diverse activități la disciplinele de studii, asistate de tehnologii; a organiza igienizarea tuturor […]

martie
05
2020
Seminar metodico-practic pentru diriginţii din raion, în incinta Liceului Teoretic Trebisăuţi

Seminar metodico-practic pentru diriginţii din raion, în incinta Liceului Teoretic Trebisăuţi

La data de 28 februarie 2020, în conformitate cu Programul de activitate a Direcţiei Învăţământ Briceni, s-a desfăşurat un seminar metodico-practic pentru diriginţii din raion, în incinta Liceului Teoretic Trebisăuţi. În cadrul seminarului s-a discutat următoare probleme: unele aspecte de interacţiune dintre profesor-diriginte, diriginte-profesor, Petrov Valentina, şef adjunct educaţie şi Cojocari Svetlana, şef adjunct instruire; […]

martie
05
2020
Dezvoltarea personală

Dezvoltarea personală

În conformitate cu Programul de activitate a Direcţiei Învăţământ Briceni pentru anul de studii 2019-2020 la data de 25 februarie în baza Liceului Teoretic Lipcani (director dna Natalia Munteanu) s-a desfăşurat un seminar metodico-practic al cadrelor didactice care predau disciplina „Dezvoltarea personală”. La seminar au fost prezenți 29 cadre didactice din gimnaziile și liceele din […]

februarie
13
2020
Formation des compétences de communication pendant les leçons de français

Formation des compétences de communication pendant les leçons de français

Profesorii de limbă franceză au avut astăzi, 13 februarie 2020,  o zi de muncă asiduă  în cadrul atelierului de lucru desfășurat în incinta G Colicăuți  care s-a dovedit  a fi o gazdă ospitalieră și a creat condiții favorabile pentru desfășurarea activității. Obiectivul principal al seminarului a fost formarea competențelor de comunicare la lecțiile de limba franceză. Prima parte a […]

februarie
03
2020
Olimpiada raională la disciplinele de studiu

Olimpiada raională la disciplinele de studiu

S-a dat start Olimpiada raională la disciplinele de studiu. În perioada 01 februarie -11 aprilie 2020 se va desfăşura olimpiada raională la 17 discipline şcolare. La etapa raională vor participa circa 600 de elevi din 29 instituţii de învăţământ.

ianuarie
29
2020
Tehnologii didactice pentru percepţia textelor nonliterare la lecţiile de limba rusă

Tehnologii didactice pentru percepţia textelor nonliterare la lecţiile de limba rusă

La 28 ianuarie 2020 în incinta Gimnaziului Hlina s-a desfăşurat un seminar metodic raional cu profesorii de limba şi literatura rusă cu tematica „Tehnologii didactice pentru percepţia textelor nonliterare la lecţiile de limba rusă”. Scopul seminarului „Utilizarea tehnologiilor interactive pentru formarea competenţelor specifice  la elevi în cadrul implementării curriculumului disciplinar” a fost realizat prin prezentarea […]

ianuarie
23
2020
Ședinţa de lucru cu directorii instituţiilor de învăţământ general

Ședinţa de lucru cu directorii instituţiilor de învăţământ general

Astăzi, 23 ianuarie 2020, în incinta Direcţiei de învăţământ Briceni s-a desfăşurat şedinţa de lucru cu directorii instituţiilor de învăţământ general. În cadrul şedinţei au fost discutate: problemele organizării procesului educaţional în semestrul II a anului curent de studii; constatări şi recomandări în procesul de implementare a Nomenclatorului tipurilor de documentaţie şcolară şi rapoarte în […]

noiembrie
20
2018
Seminar raional la matematică

Seminar raional la matematică

La  20 noiembrie 2018  s-a desfăşurat  Seminarul raional  la matematică  în cadrul  Gimnaziului Cotiujeni  cu tematica  “ Utilizarea TIC în formarea și evaluarea competențelor specifice la disciplina Matematica” Au participat toţi profesorii de matematică din raion. Participanţii  au asistat la 3 ore publice:  clasa a VI-a  cu subiectul:  ”  Rezolvarea ecuațiilor în mulțimea Z ”, […]

noiembrie
01
2018
Seminarul raional a profesorilor de limbi străine

Seminarul raional a profesorilor de limbi străine

La data de  01 noiembrie 2018 în incinta  Liceului Teoretic «Gr.Vieru» Briceni a avut loc seminarul raional a profesorilor de limbi străine unde a fost pus în discuție Curriculumul disciplinar Limba Străină I, ciclul primar, 2018. În agenda zilei au fost incluse următoarele întrebări: Cadrul conceptual şi corelaţia cu CECRL. Sistem de competenţe şi unităţi […]