ianuarie
31
2017
Depunerea şi analiza sesizărilor

Depunerea şi analiza sesizărilor

Procedura de depunere și analiză a sesizărilor adresate Consiliului de etică Procedura de depunere Orice persoană participantă/ implicată în mod direct sau indirect în activitățile din domeniul educațional, care consideră că este victima sau martorul unui comportament lipsit de etică profesională din partea unui cadru didactic (angajat al instituției, elev, părinte) are dreptul de a […]

ianuarie
31
2017
Plan de activitate a Consiliului de etică

Plan de activitate a Consiliului de etică

Model pentru instituțiile de învățământ general   Plan de activitate  al Consiliului de etică al _____________________________________ pentru anul de studii __________ Obiectivul general: Coordonarea și monitorizarea aplicării principiilor și normelor de conduită morală și profesională de către personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar din instituție.   Obiective specifice: Asigurarea funcţionalităţii şi consolidarea […]

ianuarie
17
2017
Şedinţa Consiliului de etică

Şedinţa Consiliului de etică

La 16 ianuarie 2017 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de etcă al Direcţiei de Învăţământ. A fost analizată petiţia parvenită în adresa Consiliului, s-a constatat faptul nerespectării prevederilor Codului de etică al cadrului didactic de către unele cadrele de conducere. În urma examinării plângerii a fost primită decizia cu referire la propunerile privind sancţionarea angajaţilor din […]

ianuarie
16
2017
Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general

Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general

În atenţia managerilor instituţiilor de învăţământ general în conformitate cu ordinul Direcţiei de Învăţământ nr.05/02 din 13.01.2017 se pune în aplicare Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.1095 din 30.12.2016. Ordinul ME nr.1095 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de organizare […]